W Polsce można zaobserwować coraz większy napływ cudzoziemców i to nie tylko osób przekraczających granicę w celach turystycznych

W Polsce można zaobserwować coraz większy napływ cudzoziemców i to nie tylko osób przekraczających granicę w celach turystycznych. Wzrost liczby cudzoziemców wiąże się z napływem pracowników zza wschodniej granicy, którzy w Polsce poszukują zatrudnienia. Ponieważ przebywają oni na terytorium polskim dłuższy czas, muszą pamiętać o posiadaniu odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców spoza UE

Cudzoziemcy przybywający spoza UE (głównie Ukraińcy), muszą pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli tego nie zrobią, nie będą mieli prawa do bezpłatnego korzystania z polskiej służby zdrowia, a każda wizyta u lekarza czy pobyt w szpitalu będą się wiązać z koniecznością wnoszenia niemałych opłat. Polisa jest przeznaczona dla osób ubiegających się o wizę krótkookresową (maksymalnie 3 miesiące pobytu), jak i dla osób starających się o wizę długookresową (3-36 miesięcy), pobyt czasowy lub zezwolenie na zamieszkanie. Warto podkreślić, że posiadanie ubezpieczenia jest obowiązkowe, by ubiegać się o polisę. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę to pracodawca powinien zgłosić pracownika do ubezpieczenia w ramach NFZ i dodatkowa polisa jest zbędna.

Co obejmuje polisa dla cudzoziemców?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca ze strony polisaobcokrajowca.pl nie jest bardzo drogie, a zakres ochrony jest szeroki. Mało prawdopodobne, by podczas pobytu w Polsce chociaż raz nie skorzystać z wizyty u lekarza rodzinnego czy dentysty. Polisa obejmuje koszty udzielenia niezbędnych porad lekarskich, leczenia szpitalnego czy zapisanych w celu poprawy zdrowia leków. Osoby posiadające ubezpieczenie mogą również liczyć na bezpłatny transport od lekarza/miejsca wypadku do placówki medycznej, a także repatriację w celach zdrowotnych. Polisa zapewnia pokrywa również koszt transportu zwłok do państwa rodzimego, na wypadek zgonu ubezpieczonego.